Bedrijfsinfo

Aard praktijk: gezelschapsdieren

Naam praktijk: DAP De Vrijheid

Adres praktijk en maatschappelijke zetel: Lodewijk De Konincklaan 302, 2320 Hoogstraten

O.N.: 0672.502.978

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Telefoon: + 32 (0)3 314 87 67

Emailadres: info@dapdevrijheid.be

Aangesloten dierenartsen:

 • Dierenarts EELEN Katrien, NGROD 3775, bestuurder Kateel BV
 • Dr. GUFFENS Veerle, NGROD 2483, zaakvoerder Vedimed CommV
 • Dierenarts YZEWYN Joke, NGROD 5528, zaakvoerder Vedimed CommV
 • Dierenarts Ryan TJON, NGROD 9311

Dierenarts is een beroep gereglementeerd door de Orde der Dierenartsen. Dierenartsen dienen zich te houden aan de code der plichtenleer (www.ordederdierenartsen.be).

Prijslijst (prijzen inclusief 21% BTW):

 • standaard afspraak: 32,70 EUR
 • 2de dier e.v.: 10,98 EUR
 • standaard huisbezoek: 55,91 EUR
 • afspraak hond incl. vaccinatie E7 (groot): 77,50
 • afspraak kat incl. tricat (groot): 52,85 EUR
 • overige handelingen: de prijs kan sterk variëren volgens het gewicht van het dier, de tijdsduur van de behandeling, het specifieke ziektebeeld en de kenmerken van het dier. Voor elk onderzoek of elke behandeling zal de klant een prijsindicatie bekomen. De uiteindelijke prijs kan hoger of lager zijn afhankelijk van het effectieve tijdsbeslag van de interventie, onvoorziene verwikkelingen e.d. Na behandeling is altijd een gedetailleerde prijsberekening beschikbaar.

Betalingen: wij aanvaarden betalingen met bankkaart en contant. Betalen met kredietkaart of met overschrijving is niet mogelijk. Er dient altijd direct na de prestatie of het ophalen van het dier afgerekend te worden. Bij niet-tijdige betaling worden verwijlsintresten en administratiekosten aangerekend naar rato van 10 % met een minimum van 15,00 EUR.

Klachten: klachten dienen schriftelijk overgemaakt te worden per post of e-mail. Klachten worden binnen de 10 werkdagen na ontvangst ervan behandeld.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid: DAP De Vrijheid heeft een verzekering onderschreven bij Protectas.

Vergunningsverlenende instanties:

 • Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), DG Inspectie – Afdelingshoofd Aflevering, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brussel
 • Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), Departement Gezondheid en Leefmilieu, Dienst Bescherming van de Gezondheid, Ravensteinstraat36, 1000 Brussel